site logo

Muligheden for at sejle med modelskibe udstyret med CO2 drevne kanoner er begrænset af våbenloven og muligheden for at finde et egnet sted med en sø eller et bassin til formålet. 

Våbenloven begrænser modelkanonerne til at bruge plastkugler, såfremt man kan få godkendt modelkanonen som værende et hardball våben. Herunder at man skal være over 18 år for at eje og transportere hardball udstyr. Til hardball kan kun anvendes plastkugler og ikke stålkugler som beskrevet i de forskellige regelsæt fra USA, Canada og Australien. Det har været en gammel påstand fra erfarne "Warship Model" byggere, at plastkugler ikke har tilstrækkelig vægt og inerti til at bryde vandoverfladen og stadig have energi til at skyde hul i siden på modstanderens skrog. 

Men eftersom vi ikke er afhængig af hvordan reglerne er i USA, Canada eller Australien, er vi jo frie til at lave vores egne regler. Så med lidt eksperimenter og og nytænkning burde det være muligt at finde en løsning, der virker og stadig er sikker med plastkugler.

Det er ikke nemt at finde et sted med en sø/bassin til at afholde et søslag. En grusgrav er oftest 20+ meter dyb, så det er svært eller tilnærmelsesvis umuligt at hæve sunkne modeller, hvis man i det hele taget kan få adgang. Private søer er oftest fulde af bevoksning og uskyldige ænder. Offentlige søer burde være muligt, men i lighed med paintball/hardball baner skal området være afspærret for at undgå uheld, hvor nysgerrige og andre forbipasserende bliver ramt af vildfarne kugler.

Kan man komme afsted med at finde et bassin, vil det nok være den bedste løsning.